Łączmy się!

Łączmy się!

Usługa ŁĄCZMY SIĘ! jest przeznaczona dla mieszkańców domów wielorodzinnych chcących posiadać dostęp do Internetu - globalnej sieci komputerowej. Dostęp do Internetu relizowany przez sieci osiedlowe zbudowane przez nas w ramach usługi ŁĄCZMY SIĘ! jest równie prosty jak korzystanie z telewizji kablowej, użytkownik nie potrzebuje żadnych dodatkowych urządzeń, wystarczy komputer, karta sieciowa i gniazdko ethernetowe zamontowane na ścianie - gniazdko będące bramą do świata informacji i danych zebranych w Internecie! Dodatkowym atutem usługi ŁĄCZMY SIĘ! jest możliwość łatwego połączenia się z wszystkimi użytkownikami sieci osiedlowej i prowadzenia gier sieciowych.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA USŁUGI

Dostarczanie Internetu do budynków wielorodzinnych związane jest ze zgromadzeniem odpowiedniej liczby chętnych osób. Obecnie przyjmujemy, że możemy przystąpić do prac projektowych jeśli w obrębie budynku znajdą się przynajmniej 2 osoby zdecydowane podpisać z nami umowę na świadczenie usługi ŁĄCZMY SIĘ! Po podpisaniu umów rozpoczynamy budowę sieci komputerowej. Wszelkie prace organizacyjne (np. kontakty z administracją osiedla) związane z instalacją łącz prowadzą pracownicy naszej firmy. Do budynku dostarczamy drogą radiową łącze Internetowe. Antena dostępowa zainstalowana na dachu budynku wysyła i odbiera sygnały od stacji bazowej. Prędkość łącza dostępowego do budynku nie jest współdzielona przez użykowników danej sieci osiedlowej.

Każdy z użytkowników łączy się z Internetem z prędkością określoną w podpisanej umowie. Prędkość ta jest taka sama zarówno przy wysyłaniu informacji do Internetu jak i przy ściąganiu - jest to łącze synchroniczne o gwarantowanej prędkości minimalnej (tzw CIR). Dodatkowym atutem naszego łącza jest to że nie ograniczamy prędkości dostępowej w zależności od ilości przesłanych czy otrzymanych danych. Stacje bazowe podłączone są do sieci szkieletowej DARK-COM II o dużych przepustowościach.

Wyjście na zewnątrz sieci DARK-COM II do Internetu odbywa się przez szybkie łącze ATM. Dodatkowo w ramach usługi każdemu z naszych klientów przysługuje 1 konto e-mail o pojemności 50 MB oraz 1 konto WWW o pojemności 20 MB (dla klientów prywatnych strona WWW nie może mieć charakteru komercyjnego).